We export wines and food from Spain. Demand it to winesinform@gmail.com

Puede pedir vinos y alimentos de España a winesinform@gmail.com

On the work of buyer . Sobre el trabajo de comprador .

See some products and prices at Perennial tender - Oportunidad permanente

Vea algunos productos y precios en Perennial tender - Oportunidad permanente

jueves, 6 de octubre de 2016

Uva-Grape: Parellada - Montonega.....Recuperant la MONTONEGA!!


Recuperant la MONTONEGA!!SELECCIÓ CLONAL DE MONTONEGA

A l'ADV 'Agricultors del Pla de Manlleu s'ha començat el procés de selecció de la varietat Montonega.
Aquesta sempre ha estat considerada com una subvarietat de la Parellada , però té unes característiques diferencials que la fan especialment interessant:

- Tamany de raïm mes petit i menys compacte.
- Grans mes petits, de un color una mica ros en fases properes a la maduració i que s'inflen menys en els darrers estadis de maduració si hi ha pluges sobtades.
- Com la Parellada es una varietat adaptada a climes freds que fa vins frescos i delicats si es conrea en aquests climes.
- Grau mes elevat i menys producció.

Fins ara es buscava en la Parellada la producció i baix grau, de manera que els viveristes buscaven per fer la tria de fusta, vinyes sanes i productives. Amb la normativa actual de sanitat vegetal, s'ha obligat als agricultors a comprar planta certificada, i per tant la planta que tenien els viveristes , provocant pràcticament la desaparició del Montonec o Montonega.

Ara s'han buscat en 6 vinyes velles de la zona (varies d'elles de mes de 60 anys), totes empeltades en el seu moment a camp pel mateix agricultor, buscant que l'agricultor que les va empeltar fos un bon pagès (que triava els ceps d'on treia la fusta) i que a mes fossin d'aspecte sanes i la vinya uniforme (amb poques baixes).

En aquestes vinyes, aquest any s'ha fet el seguiment i, entre 3 persones (el tècnic, el viverista i un dels socis de l'ADV) s'han marcat un total de uns 500 ceps que mostraven les característiques de la Montonega. D'aquestes plantes s'empeltaran al viver uns ceps que serviran per fer la vinya base de selecció de la varietat. Al tenir totes les plantes juntes es podrà comparar les característiques genètiques d'aquestes i veure quines son les plantes mes representatives i mes sanes per poder recuperar la varietat.Origen información: Agrupació d'Agricultors del Pla de Manlleu  

No hay comentarios:

Publicar un comentario